GAUSS Trade, spol. s r. o. – VELKOOBCHOD ELEKTROSOUČÁSTEK
24 let
na trhu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŽY

 
 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŽY

1. Zamówienie

Aby zamówienie mogło być rozpatrywane powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje wyszczególnione poniżej oraz powinno zasłać faxem pod nr 00420 556403257 lub E-mailem pod adres info@gauss.cz

2. Treść zamówienia – każde zamówienie powinno zawierać :

 • nazwę handlową firmy
 • Regon, NIP
 • dane osoby odpowiedzialnej kupującego oraz jego podpis
 • nr telefonu oraz fax (bądź adres E-mail)
 • datę wystawienia zamówienia
 • dokładny opis referencyjny towaru, ilość oraz cenę podaną w uzgodnionej walucie
 • Cena uzgodniona w walucie innej niż CZK przeliczona będzie wg kursu średniego CNB w dniu wystawienia zamówienia.

3. Warunki płatności

 • przelew bankowy
 • przedpłata przelewem bankowym
 • gotówką w przypadku zakupu za zaliczeniem pocztowym
 • przelew bankowy do uzgodnionego terminu
 • Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością firmy Gauss Trade s.r.o. i w taki sposób powinien być traktowany przez kupującego.

4. Warunki dostawy

Jeżeli w umowie nie określono inaczej zamówienia zrealizowane są zwykle w ciągu 5 – 8 dni roboczych.
W przypadku nie możliwości dotrzymania terminu sprzedający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym kupującego. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że terminy dostaw są przypuszczalne i mogą ulec zmianie. Sprzedający dołoży wszelkiej staranności aby dotrzymać terminów dostaw.

5. Transport

Dostawy od klienta na terenie Republiki Czeskiej są bezpłatne. Dostawy poza granice Republiki Czeskiej zrealizowane są wyłącznie przez DHL, UPS oraz Fedex lub w inny, wcześniej uzgodniony sposób.

6. Odwołanie zamówienia

W przypadku gdy kupujący zmuszony jest odwołać zamówienie, powinien tak zrobić w sposób podany w punkcie 1. Zamówienie nie może zostać odwołane w przypadku kiedy towar został już wysłany z magazynu Gauss Trade s.r.o. lub z magazynów partnerskich dostawców firmy.

7. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące ilości lub innych niezgodności dostawy ( uszkodzenie mechaniczne, niekompletność ) kupujący powinien jest zgłosić w terminie 5 dni od doby otrzymania towaru. Po upływie w/w terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

8. Miejsce reklamacji

Miejscem zgłoszenia reklamacji jest siedziba firmy Gauss Trade s.r.o., 742 13 Studénka I, ul. Zahradní 586, Czech Republic.

9. Sposób reklamacji

Odbiorca reklamuje towar na podstawie dokumentów zakupu ( faktura + list przewozowy + list gwarancyjny ). Niezgodność powinna być opisana co najlepiej. Towar reklamowany powinien być kompletny bez jakichkolwiek oznaczeń ( n.p. naklejki ) oraz zwrócony wraz z pełną dokumentacją. W przypadku nie spełnienia w/w warunków reklamacja, zamiana towaru lub odwołanie zamówienia nie będzie możliwe. Odbiorca powinien poprosić o podanie nr RMA niezbędnego w przypadku zwrotu towaru.

10. Wynagrodzenie za nieuzasadnioną reklamację

Jeżeli w toku sprawdzenia towaru sprzedający stwierdzi, że wada reklamowanego towaru powstała w sposób inny niż odpowiadający warunkom gwarancyjnym lub że wada nie została wykryta, jest strona reklamująca obowiązana jest wynagrodzić firmie Gauss Trade s.r.o. wszystkie koszty związane z testami i manipulacją.

11. Zażalenia i spory

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Kontakt:

 • Sídlo:
 • GAUSS Trade, s.r.o.
 • Zahradní 586
 • 742 13 Studénka
 • Czech Republic
 • Provozovna:
 • GAUSS Trade, s.r.o.
 • Svatopluka Čecha 1127/6
 • 701 41 Nový Jičín
 • Czech Republic
 • Obchodní oddělení:
 • Tel.: +420 556 403 254
 • +420 556 403 255
 • Fax: +420 556 403 257

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 26393

© 2000 - 2024 GAUSS Trade, spol. s r. o. – VELKOOBCHOD ELEKTROSOUČÁSTEK